<

Filipino 8 Part5

SINAG SA KARIMLAN

SINAG SA KARIMLAN

Paglalayag Sa Puso Ng Isang Bata ni Genoveva Edroza MATUTE

SINAG SA KARIMLAN

SINAG SA KARIMLAN

Ang Pamana Ni Jose Corazon de Jesus

PAGSUSURI SA MGA AKDANG MAPANGHIMAGSIK SA PANITIKANG FILIPINO

Ang Bagong Paraiso Ni Efren Reyes Abueg

Filipino 8 Part5

Kahapon, Ngayon at Bukas- Aurelio Tolentino

Dio

SINAG SA KARIMLAN

Paglalayag Sa Puso Ng Isang Bata ni Genoveva Edroza MATUTE

Sa Pula Sa Puti (Dula)

8 fil lm m3 (1)

Paglalayag Sa Puso Ng Isang Bata ni Genoveva Edroza MATUTE

Talambuhay Ni Rogelio Sikat

Pangkat 1 (III-1): CASAO, MARK JOHN B.

Panitikan

Paglalayag Sa Puso Ng Isang Bata ni Genoveva Edroza MATUTE

Panitikan

Talambuhay Ni Rogelio Sikat

Talambuhay Ni Rogelio Sikat

BANYAGA Ni Liwayway Arceo

Kahapon, Ngayon at Bukas- Aurelio Tolentino

Paglalayag Sa Puso Ng Isang Bata ni Genoveva Edroza MATUTE

Ano Ang Buod Ng Himala

Talambuhay Ni Rogelio Sikat

Paglalayag Sa Puso Ng Isang Bata ni Genoveva Edroza MATUTE

Pangkat 1 (III-1): CASAO, MARK JOHN B.

Paglalayag Sa Puso Ng Isang Bata ni Genoveva Edroza MATUTE

Pangkat 1 (III-1)

Pangkat 1 (III-1)

Pangkat 1 (III-1): CASAO, MARK JOHN B.

kinagisnang balon ni Romero

Talambuhay Ni Rogelio Sikat

Himala

Ang Bagong Paraiso Ni Efren Reyes Abueg

Paglalayag Sa Puso Ng Isang Bata ni Genoveva Edroza MATUTE

Paglalayag Sa Puso Ng Isang Bata ni Genoveva Edroza MATUTE

Pangkat 1 (III-1): CASAO, MARK JOHN B.

Filipino 8 part1

BANYAGA Ni Liwayway Arceo

Talambuhay Ni Rogelio Sikat

Talambuhay Ni Rogelio Sikat

Paalam Sa Pagkabata

walang sugat